Na Ohradě 108, 386 01 Strakonice

 

 

 

Obchodní právo

 

Oblast obchodního práva zahrnuje nejen zakládání a změny v obchodních společnostech, ale také pracovněprávní agendu, nakládání s osobními údaji, provozní předpisy, předcházení trestné činnosti (korporátní compliance), daňové předpisy a mnoho dalšího. 

V oblasti obchodního práva nabízím služby v mnoha běžných i méně obvyklých právních záležitostech – právní rozbory, přípravu smluvní dokumentace, zastupování v jednání s obchodními partnery nebo správními orgány, správu a vymáhání pohledávek, soudní i mimosoudní řešení sporů sjednáním dohody nebo sepsáním návrhu / žaloby a zastupováním v řízení u soudu. 

Někdy stačí jednoduchá, krátká právní porada, aby si člověk ujasnil, jakým způsobem postupovat, jaká má kdo práva a jaké má kdo povinnosti.

Objednat konzultaci

Zakládání / změny obchodních společností

Potřebujete založit obchodní společnosti „na klíč“ nebo jen poradit jak na to? Nevíte, co všechno obstarat a ohlídat při nákupu podílu ve společnosti? Potřebujete udělat přeměnu Vaší obchodní společnosti? 

Pomohu Vám analyzovat Váš případ, vybrat vhodné řešení, připravím smluvní dokumentaci a potřebné podklady pro rejstříkové řízení.

 

Pracovněprávní agenda 

Pracovněprávní předpisy nejsou jen dobré pracovní smlouvy, ale také rozsáhlé evidenční a informační povinnosti, ochrana osobních údajů a bohužel také spory z těchto povinností.

Pomohu Vám analyzovat a revidovat Vaše provozní a smluvní dokumenty a optimalizovat jejich řízení

Pomohu Vám s řešením případných sporů sjednáním dohody nebo zastupováním před správními orgány nebo před soudem.

 

Správa a vymáhání pohledávek

S podnikáním je, bohužel, spojena také starost o neuhrazené pohledávky. Ty zatěžují podnikatele přímo, omezováním cashflow, a nepřímo náklady na jejich správu a vymáhání.

Dělejte Vaši práci a správu pohledávek přenechte odborníkovi, kterého to baví.

Správa pohledávek zahrnuje právní rozbor, jednání s dlužníky, kvalifikované výzvy, tvorbu splátkových kalendářů a kontrolu jejich plnění. Vymáhání pohledávek navazuje na jejich správu.

Systematická správa a vymáhání pohledávek přináší výrazné úspory. A Vy budete mít čas na Vaši práci.

 

Spory z podnikatelské činnosti

Spory z podnikatelské činnosti prostě vznikají. Ovšem stejně podstatné, jak to, kde se stala chyba, na čí straně je odpovědnost, je to, jak rychle a efektivně se spor řeší. Zmeškání lhůty, opomenutí výzvy nebo informování, stejně jako nesprávně zvolený postup řešení sporu mohou znamenat nepříznivý výsledek sporu, a tím pádem významnou finanční ztrátu.

Nabízím komplexní služby v oblasti sporné agendy. Od právní analýzy sporu, jednání s protistranou, až po zastupování před soudem.