Na Ohradě 108, 386 01 Strakonice

 

 

 

Pohledávky – Oddlužení - Insolvence

V soukromém životě i v podnikání se může stát komukoliv, že nebude schopen plnit svoje závazky. Ať už je to důsledek nerozvážnosti, nešťastné shody okolností nebo neseriózního partnera, rychlé a včasné řešení je vždycky to nejlepší.

Bez ohledu na to, jestli jste dlužník nebo věřitel je důležité včas rozpoznat, kdy situaci řešit insolvenčním návrhem. Také přihlášení pohledávky v již zahájeném řízení je potřeba učinit ve lhůtě a se všemi náležitostmi.

Insolvenční řízení a oddlužení je velmi důležitá oblast soukromého práva, ve které se ovšem vyzná jen velmi málo lajků. Proto Vám nabízím svou odbornou pomoc.

Někdy stačí jednoduchá, krátká právní porada, aby si člověk ujasnil, jakým způsobem postupovat, jaká má kdo práva a jaké má kdo povinnosti.

 

Objednat konzultaci

 

Insolvenční návrh dlužníka

Pokud je dlužník - podnikatel nebo obchodní společnost v platební neschopnosti nebo je předlužen, má zákonem stanovenou povinnost podat dlužnický insolvenční návrh.

Nesplnění této povinnosti může při další činnosti představovat spáchání několika různých trestných činů (poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku, podvod), a dlužník se tak vystavuje nebezpečí trestního stíhání.

Fyzická osoba v úpadku je pak v nebezpečí kolotoče exekucí, které mohou poznamenat osobní život na dlouhá léta.

Pomohu Vám analyzovat Vaši situaci a zhodnotit možné varianty řešení. Vybrané řešení Vám pomohu realizovat kvalifikovaným návrhem a zastupováním v jednání nebo v řízení.

 

Oddlužení

Oddlužení může být dobrým řešením úpadku fyzické osoby, která není podnikatelem.  Manželé mohou podat společný návrh na oddlužení. 

Rozhodnutím soudu o splněním podmínek oddlužení dojde k osvobození dlužníka od placení zbývajících pohledávek.

Vypracuji a podám za Vás návrh na oddlužení, mohu Vás zastupovat v insolvenčním řízení.

 

Insolvenční návrh věřitele

Důvěra věřitele by měla mít rozumné hranice a za nimi leží insolvenční návrh věřitele. 

Otálení s podáním insolvenčního návrhu na Vašeho dlužníka můžete významně oslabit šanci na uspokojení Vašich pohledávek.

Pomohu Vám analyzovat Vaši situaci a situaci Vašeho dlužníka, zhodnotit možné varianty řešení. Vybrané řešení Vám pomohu realizovat kvalifikovaným návrhem a zastupováním v jednání nebo v insolvenčním řízení.

 

Správa a vymáhání pohledávek

E-shop, řemeslník, dopravce, výrobce …. každý podnikatel má svoji odbornost a neuhrazené pohledávky ho zatěžují finančně i pracovně.

Dělejte Vaši práci a správu pohledávek přenechte odborníkovi, kterého to baví.

Správa pohledávek zahrnuje právní rozbor, jednání s dlužníky, kvalifikované výzvy, tvorbu splátkových kalendářů a kontrolu jejich plnění. Vymáhání pohledávek navazuje na jejich správu.

Systematická správa a vymáhání pohledávek přináší výrazné úspory. A Vy budete mít čas na Vaši práci.