Na Ohradě 108, 386 01 Strakonice

 

Správní právo

 

Územní, stavební, živnostenské, zemědělské, cizinecké, přestupkové nebo dopravní právo, životní prostředí … Správní právo upravují stovky speciálních zákonů. Kdo se v tom má vyznat? Advokát 😊.

 

Objednat konzultaci

 

Přestupkové právo

Dopustit se přestupku je celkem snadné. Množství předpisů, jejichž porušením se přestupku dopustíte se zdá téměř nekonečné. 

Nabízím komplexní služby v oblasti přestupkového práva, tedy jak v oblasti prevenční (jak se přestupkům v konkrétních oblastech vyhnout) tak v oblasti zastupování v přestupkovém řízení.

 

Stavební právo

Stavební činnost je poměrně přísně a podrobně regulována stavebními předpisy. Není snadné posoudit, jestli Váš stavební záměr je stavbou nebo není a jakému režimu podléhá – stavební povolení nebo jen ohlášení, anebo není potřeba nic? Někdy je potřeba jen územní souhlas… co to je?

Věděli jste, že když při opravě plotu zabetonujete sloupky, které byly jen v zemině, jedná se o stavbu? A co výměna střechy nebo oken?

V souladu se stavebními předpisy musíte postupovat nejen Vy, ale i ostatní osoby. Pokud má ve Vašem okolí vzniknout stavba, která s nimi není v souladu, můžete se účinně bránit.

Pomohu Vám posoudit soulad stavebního záměru se stavebními předpisy a územně plánovací dokumentací, pomohu Vám v jednání se stavebním úřadem, v jednání Vás mohu zastupovat.

 

Územní plán 

Územní plán obce stanoví, kde se co může nebo nemůže stavět.

Územní plán je možné změnit tak, abyste mohli realizovat Váš záměr, územní plán se ale také může změnit tak, že nebudete moci realizovat Váš stavební záměr.

Pomohu Vám zorientovat se v problematice tvorby a schvalování územního plánu, pomohu Vám nalézt vhodné řešení Vašeho problému, mohu Vás zastupovat v procesu změny či schvalování územního plánu.

 

Právo životného prostředí, zemědělské a veterinární předpisy

Průmyslová nebo zemědělská činnost, výroba potravin, zájmový chov zvířat, obchodování se zvířaty – tyto oblasti jsou velmi přísně regulovány právními předpisy. Provozní a havarijní plány, povolení veterinářů, hygieniků, hasičů a vodohospodářů…

Věnujte se Vaší odborné činnosti a přenechte právní tahanice s úřady tomu, koho to baví😊.

Nabízím analýzu Vašeho provozu z hlediska právních předpisů, vypracování nebo revizi potřebných dokumentů, zastupování před úřady.

 

Speciální předpisy

Ani advokát není specialista na všechny oblasti práva. Advokát má ale výhodu ve znalosti a orientaci v systému práva, která mu umožňuje kvalifikovaně posuzovat a analyzovat speciální právní předpisy, případně kooperovat činnost se specialisty v potřebných oborech.

Nabízím komplexní právní služby ve speciálních oblastech práva na základě klientských požadavků.