Na Ohradě 108, 386 01 Strakonice

 

 

 

Trestní právo

Zkušenost s trestním řízením je vždycky nepříjemná a stresující. Bez ohledu na to, jestli jste poškozený, oběť, obviněný nebo obžalovaný. Doporučuji Vám nechat se v trestním řízení zastoupit advokátem.

Trestní řízení má v každém stádiu složité procesní postupy a v každé situace se nabízí několik možných postupů. 

Zastoupení advokátem Vám umožní plné uplatnění Vašich práv v trestním řízení a ochrání vás před chybami z neznalosti procesního postupu.

Zastoupení advokátem je pro Vás významným způsobem kontroly postupu policejního orgánu a státního zástupce.

V oblasti trestního práva Vám mohu pomoci v mnoha běžných i méně obvyklých situacích právní poradou, zastupováním nebo obhajobou v trestním řízení. 

Někdy stačí jednoduchá, krátká právní porada, aby si člověk ujasnil, jakým způsobem postupovat, jaká má kdo práva a jaké má kdo povinnosti.

Objednat konzultaci

 

Podání vysvětlení

Podat vysvětlení je povinen každý na základě předvolání policejního orgánu. Nemusíte ale předem vědět, jestli podáváte vysvětlení jako svědek, nebo jako podezřelý.

Přítomnost advokáta při podání vysvětlení Vám pomůže ujasnit Vaše procesní postavení. Přítomnost advokáta napomůže ochraně Vašich práv.

 

Obhajoba v trestním řízení

Nezanedbatelná část trestních řízení je skončena v přípravném řízení (před podáním obžaloby) právě v důsledku činnosti obhájce.

Uplatnění všech práv obviněného v trestním řízení vyžaduje odborné znalosti a zkušenost. Jedině s nimi má smysl účast na úkolech trestního řízení a jedině s nimi je možné se účinně hájit.

Obhajoba zahrnuje také možnosti odklonů trestního řízení, kterými jsou mj. podmíněné zastavení trestního stíhání, dohoda o vině a trestu nebo schválení narovnání.

Pomohu Vám účinně uplatnit Vaše práva v trestním řízení, budu Vás obhajovat tak aby bylo dodrženo Vaše právo na spravedlivý proces.

 

Zastupování poškozeného

Osoba, která byla poškozena trestným činem může uplatnit svůj nárok v trestním řízení.

Nárokem poškozeného může být majetková újma (škoda na věcech, ušlý zisk, ztráta výdělku, léčebné výlohy) nebo nemajetková újma (újma na zdraví, bolestné, ztížení společenského uplatnění, poškození cti /dobrého jména, narušení soukromí, duševní útrapy).

Uplatnění nároku poškozeného v trestním řízení je výrazně levnější, než prostřednictvím civilní žaloby. Úspěšné uplatnění nároku však musí být učiněno včas a správně.

Pomohu Vám účinně uplatnit Váš nárok v trestním řízení, budu Vás zastupovat v řízení před soudem.