Na Ohradě 108, 386 01 Strakonice

Pracovní právo

 

Zákonná úprava pracovního práva je poměrně složitá a týká se každého zaměstnance a každého zaměstnavatele.

Dokud jde všechno hladce, obvykle nikdo moc neřeší, jaká má kdo práva a povinnosti, nebo co je všechno napsáno v pracovní smlouvě nebo konkurenční doložce. V případě že nastane problém, je dobré se obrátit na profesionála, protože v pracovním právu je mnoho povinných pravidel, silná ochrana zaměstnance, ale ne všechno je jasné běžným pohledem.

Někdy stačí jednoduchá, krátká právní porada, aby si člověk ujasnil, jakým způsobem postupovat, jaká má kdo práva a jaké má kdo povinnosti. Objednat ZDE.

Uzavření pracovního poměru

Zákon stanoví rozsáhlou informační a další povinnosti zaměstnavatele před uzavřením pracovního poměru, povinné náležitosti pracovní smlouvy a další povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance v souvislosti s uzavřením pracovního poměru.

Pomohu Vám vytvořit nebo upravit pracovní smlouvu tak, aby byla v souladu se zákonem a zároveň podle Vašich představ.

 

Dohoda, výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru

Zaměstnanec nebo zaměstnavatel už nechce nebo nemůže pokračovat v pracovním poměru? Porušuje druhá strana svoje povinnosti? Skončení pracovního poměru má mnoho způsobů, ale také mnohá úskalí, protože každý způsob má svá přísná pravidla stanovená zákonem.

Žaloba na neplatnost výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního poměru je častým způsobem obrany proti nezákonnému postupu.

V pracovním právu jsou velmi krátké lhůty k uplatnění práva, proto je potřeba učinit správné kroky včas.

Pomohu Vám bránit a chránit Vaše práva a zájmy, pomohu Vám uzavřít dohodu s protistranou nebo Vás budu zastupovat u soudu tak, aby rozhodnutí soudu bylo co nejvíce ve Vašem zájmu.

 

Náhrada škody

Vznik škody v pracovně právním prostředí není nic výjimečného. Ať už škoda vznikla zaměstnavateli, zaměstnanci, kolegovi nebo třetí osobě, odpovědnost za ni a rozsah povinnosti k její náhradě je upraven zákonem. Ne vždy je ovšem na první pohled zřejmé, kdo podle zákona nese za vznik škody odpovědnost.

Pomohu Vám bránit a chránit Vaše práva a zájmy, pomohu Vám uzavřít dohodu s protistranou nebo Vás budu zastupovat u soudu tak, aby rozhodnutí soudu bylo co nejvíce ve Vašem zájmu.

 

Nároky z pracovněprávních vztahů, diskriminace, šikana, mobbing

Kultura pracovněprávních vztahů je u nás na vysoké úrovni, přesto se vyskytují případy, kdy zaměstnavatel nechce uznávat oprávněné nároky zaměstnanců. Nerovný přístup k některým zaměstnancům, diskriminace, šikana nebo mobbing jsou nežádoucí jevy, se kterými se zaměstnanec velmi obtížně vypořádá sám. 

Pomohu Vám bránit a chránit Vaše práva a zájmy, pomohu Vám uzavřít dohodu s protistranou nebo Vás budu zastupovat u soudu tak, aby rozhodnutí soudu bylo co nejvíce ve Vašem zájmu.