Na Ohradě 108, 386 01 Strakonice

Může zaměstnavatel nařídit nebo zrušit dovolenou? Má zaměstnanec právo na náhradu?

28.06.2022 Občanské právo

Ano, zaměstnavatel má nejen právo, ale dokonce i povinnost určit čerpání dovolené. Čerpání dovolené může také zrušit nebo zaměstnance z dovolené odvolat. V takovém případě má zaměstnanec právo na náhradu.

Nařízení čerpání dovolené

V mnoha firmách si čerpání dovolené mezi sebou domluví zaměstnanci a zaměstnavatel tento rozvrh schválí, ale zaměstnavatel má právo určit čerpání celé doby dovolené. Při tom přihlíží k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance, přičemž alespoň dva týdny musí zaměstnanec čerpat v celku, nedohodnou-li se jinak.

Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem.

Zaměstnanec tedy nemůže rozhodnout o termínu čerpání dovolené. Může zaměstnavatele požádat, ale ten má poslední slovo.

Pokud zaměstnanec plánuje dovolenou a zejména při koupi zájezdu, je vhodné počkat na rozhodnutí zaměstnavatele o termínu čerpání dovolené. Dokument zaměstnavatele Rozvrh čerpání dovolené není závazným, závazné je až konkrétní rozhodnutí o čerpání dovolené.

Zrušení čerpání dovolené

Zaměstnavatel může schválenou dovolenou zrušit, a to i během jejího čerpání, tedy takzvaně odvolat zaměstnance z dovolené. K tomu by mělo docházet pouze v případech, kdy to vyžadují provozní okolnosti ve vztahu ke konkrétnímu zaměstnanci.

Náhrada za zrušení / odvolání z dovolené

Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci náklady, které mu bez jeho zavinění vznikly proto, že zaměstnavatel změnil jemu určenou dobu čerpání dovolené nebo že ho odvolal z dovolené.

Tyto náklady musí zaměstnanec prokázat pomocí dokladů o zaplacení. To se týká zejména cestovních nákladů zpět do místa bydliště či pracoviště, stornovacích poplatků cestovních kanceláří či dopravců, částek, které zaměstnanec uhradil za zájezd či ubytování, nákladů na pojištění a dalších nákladů, které s dovolenou souvisejí.

Zaměstnanec během dovolené není povinen být k zastižení. Telefon, a to i služební, klidně může vypnout a e-maily není povinen kontrolovat.