Na Ohradě 108, 386 01 Strakonice

přestávka v práci, pohotovost, odměna, pracovní doba

Za pohotovost během přestávky náleží zaměstnanci odměna

11.12.2021 Pracovní právo

 

Zákoník práce stanoví povinnost poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách přestávku v práci na jídlo a oddech v délce nejméně 30 minut. Tato přestávka se nezapočítává do pracovní doby, a tudíž za ni nenáleží odměna.

Výkon některých profesí je však spojen s potřebou neustálé pohotovosti po celou pracovní dobu. Jedná se například o hasiče, pracovníky kontrolních a monitorovacích pracovišť, ale i zaměstnance za „okénkem“ a mnoho dalších profesí.

Zákoník práce stanoví, že pokud se jedná o práci, která nemůže být přerušena, musí být i bez přerušení zajištěna přiměřená doba na jídlo a oddech. Tato doba se započítává do pracovní doby.

Podstatné pro posouzení přestávky je, jestli máte povinnost během této přestávky nějak reagovat.

Pokud tedy hasič během přestávky na oběd má povinnost okamžitě vyjet např. k požáru, jedná se o pohotovost, za kterou mu náleží odměna i za dobu přestávky. Tato doba se započítává do pracovní doby. Pokud má pracovník vodárny i během oběda reagovat okamžitě na změnu provozního stavu zařízení vodárny, jedná se o pohotovost i v případě, že taková situace nenastane.

Zjednodušeně řečeno – nezáleží na tom, jestli hasič musel přerušit oběd a jet hasit, nebo jestli v klidu dojedl. Záleží na tom, jestli měl na poplach reagovat v průběhu nebo až po skončení přestávky.

V případě, že má zaměstnanec povinnost i během přestávky na jídlo a odpočinek reagovat na pracovní okolnosti, jedná se o pohotovost.

Podle zdravého rozumu a od října 2021 také podle nálezu Ústavního soudu je takováto pohotovost výkonem práce, započítává se do pracovní doby a zaměstnanci za ni náleží odměna.

Na závěr připomínám, že takováto situace se netýká jen hasičů a pracovníků vodáren, ale spousty docela běžných profesí, ve kterých nejde o život. Příkladem může být pracovník infocentra, který sice může pojídat dovezený oběd, ale infocentrum není zavřené a pokud někdo přijde, pracovník jej musí informovat. Samozřejmě záleží na tom, jak je tento režim upraven pokynem nebo předpisem zaměstnavatele.

Nároky z pracovně právního vztahu je možné uplatnit i zpětně, a to za dobu tří let.

Pokud si nejste jistí, poraďte se o svých právech s advokátem.

..