Na Ohradě 108, 386 01 Strakonice

exekuce

Posledních 10 dnů na zastavení exekucí

17.01.2022 Občanské právo,Pohledávky, exekuce, insolvence

Za deset dnů skončí možnost zastavení některých exekucí splacením jistiny, tedy takzvané Milostivé léto.

Pro úspěšné využití této šance je potřeba jednat urychleně.

Milostivé léto je příležitostzastavení některých exekucí splacením jistiny. Tato možnost platí pouze do 28. 1. 2022.

Správný postup najdete zde nebo  zde. 

Bezplatnou právní poradu o správném postupu nabízí také advokátní kancelář Podhajský.

Pokud si nevíte rady, potřebujete poradit, jak začít, nabízím bezplatnou právní poradu:

 • jakých exekucí se Milostivé léto týká,
 • jak zjistit exekuci a exekutora,
 • kolik a jak zaplatit.

 

Jaké exekuce?

Milostivé léto se týká exekucí na pohledávky veřejnoprávních věřitelů. Těmi jsou Česká republika, obce a kraje, dále pak všechny společnosti, ve kterých má stát, obec nebo kraj majetkovou účast. Typicky jsou to některé:

 • dopravní podniky, 
 • zdravotní pojišťovny,
 • školy,
 • energetické společnosti (ČEZ),
 • Český rozhlas a Česká televize,
 • bytové podniky obcí….

K této akci se dále dobrovolně připojily některé banky, pojišťovny a další soukromé subjekty.

 

Jaké částky?

Exekucí vymáhaná částka se obvykle skládá z jistiny, příslušenství a nákladů exekuce.

Jistina - je původní dluh – např. poplatek za odvoz odpadu, pojistné na zdravotní pojištění, pokuta za černou jízdu v MHD, nezaplacené poplatky za rozhlas nebo televizi apod.

Příslušenství - jsou úroky z jistiny (dluhu), penále, náklady na vymáhání (poplatek agentuře, společnosti, advokátovi).

Náklady exekuce - odměna exekutora, hotové výdaje exekutora a další zákonem stanovené náklady.

Pro zastavení exekuce je třeba zaplatit jistinu (původní dluh) a náklady exekuce ve výši 907,50 Kč.

 

Jak postupovat?

 • Zjistit exekuce a exekutora, který je vede,
 • Zaslat exekutorovi žádost o vyčíslení výše nesplacené jistiny všech exekucí, na které se Milostivé léto vztahuje,
 • Zaplatit jistinu plus poplatek 907,50 Kč na účet exekutora s poznámkou "Úhrada jistiny + poplatku Milostivé léto",
 • Dopisem informovat exekutora o zaplacení jistiny a poplatku,
 • Zkontrolovat, že po 14 dnech je exekuce odmazána z registru. 

 

Důležité!!

Veškeré uvedené kroky ve vztahu k exekutorovy je potřeba učinit formálně správně!!!

V případě nejasností se obraťte pro bezplatnou poradu na advokáta.

 

Mgr. Jiří Podhajský, 17. 1 2022